Deugdenethiek

Een volle batterij

Als het maar deugt...

Deugden zijn goede karaktereigenschappen zoals eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het karakter van een persoon en daarbij behorende ‘deugden’ staan hierbij centraal.

De deugdenethiek richt zich op het ontwikkelen van deze goede karaktereigenschappen. Ieder mens beschikt van nature over één of meerdere van deze deugden. Sommigen komen vanzelf, anderen moet je je best voor doen om ze te ontwikkelen. 

Het verschil tussen normen, waarden en deugden

Normen, waarden en deugden kunnen erg op elkaar lijken. Laten we het eens vertalen naar de praktijk. Ik neem koffie mee voor mijn collega’s omdat ik graag goed voor mijn collega’s zorg. Ze hebben het al zo druk en als ik het druk heb, halen ze ook koffie voor mij. Dit is het gedrag. De norm die hierbij past is dat je voor elkaar behoort te zorgen. De waarde die hiernaast staat is dat je de collegialiteit wil verhogen door naar elkaar om te zien. De deugd die hierbij hoort is compassie. Je wilt de ander echt zien en voor de ander zorgen. 

Een deugd is ‘goed gedrag’. Anders gezegd de combinatie van een vaardigheid met moraliteit. “Ik vind het belangrijk om eerlijk te zijn, daarom probeer ik dat”. Een deugd maak je eigen door vallen en opstaan. Steeds weer voor het goede kiezen. Het verschil met een waarde is dat de deugd ‘compassie’ een antwoord is op hoe jij wil dat je als collega’s onder elkaar bent en naar elkaar omkijkt. Compassie is dan niet meer een ideaal, maar een eigenschap die diep verankerd is en die uit het dagelijkse werk blijkt. Kortom, een deugd is een onderliggende en duurzaam karaktereigenschap van een persoon waaruit goede handelingen en gevoelens voortkomen. 

Type deugden

Volgens de deugdenethiek vereist menselijke groei de ontwikkeling van een aantal karaktereigenschappen. Deugden genoemd. Hieronder een aantal deugden

  • Moed
  • Matigheid
  • Rechtvaardigheid
  • Verstandigheid
  • Nederigheid
  • Kuisheid
  • Compassie
Deugdenethiek gebruiken in het werk

Medewerkers die de kans krijgen om hun deugden op de werkvloer in te zetten zijn gemotiveerder, meer betrokken en voelen zich gewaardeerd en gezien. Dit leidt tot betere interne communicatie en meer plezier in het werk. Dit draagt bij aan amplitie binnen de organisatie. Een leidinggevende is veel beter in staat om het team te inspireren en enthousiasmeren als hij de medewerkers inzet op basis van hun kernkwaliteiten en dus deugden. 

Deugdenethiek toepassen binnen het werk kan lastig zijn. Waar moet je immers beginnen? Wij zouden hier met jullie vorm aan kunnen geven binnen je team of organisatie.

Wij werken hieraan mee

Bert Smits | Smits Financieel Beheer

Ik heb Probaat leren kennen als nuchter, vooruitdenkend, gepassioneerd en vooral doelgericht. Heel prettig om mee samen te werken.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Preventie

Een halfvolle batterij

Emotionele besmetting

Bij emotionele besmetting hebben we de neiging om de emoties van anderen over te nemen. We worden de hele dag beïnvloed door emoties.

Curatie

Een lege batterij

Pesten en Discriminatie

Onder pesten wordt het gedrag verstaan dat vernederend, vijandig of intimiderend wordt ervaren door een persoon.

Aan
rader
tje

Preventie

Een halfvolle batterij

Programma Communicatie.

Niet achteraf bedenken wat je had willen zeggen, maar op dát moment je woordje kunnen doen? Leer het in het Programma Communicatie.

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.