Pesten en Discriminatie

Een lege batterij

Ik ben waardevol.

Pesten is het gedrag dat als vernederend, vijandig of intimiderend wordt ervaren door een persoon of zelfs een groep. Bij discriminatie wordt er onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht of godsdienst.

Meer dan een half miljoen(!) mensen in Nederland zijn wel eens op het werk gepest. Honderdduizend daarvan geven aan regelmatig gepest te worden. Daarnaast heeft de helft van alle discriminatie klachten die binnenkomen bij het College voor de Rechten van de Mens, te maken met werk. Niet bevorderlijk voor de werkzaamheden en al helemaal niet voor je werkgeluk. Lastig om stappen tegen pesten te ondernemen is het zeker. Pesters kunnen namelijk een bepaalde macht hebben binnen de organisatie. Maar, voorkomen is beter jarenlang aanklooien met pesterijen. Met alle gevolgen van dien.

Pesten en discrimineren op het werk: wat zijn de risico’s?

Het werk van de gepeste of gediscrimineerde werknemer kan erg lijden onder pestgedrag. Logisch. Voorbeelden van gevolgen die op het werk zichtbaar zijn: verminderde prestaties, toename van verzuim, afname van betrokkenheid bij de organisatie, onzeker gedrag, haatgevoelens, afzondering en een verhoogde kans op ongevallen door mentale afwezigheid.

Niet alleen slachtoffers, maar ook werknemers die getuige zijn van pestgedrag en discriminatie kunnen last hebben van de situatie. Uit recent onderzoek blijkt dat ook zij psychische klachten ontwikkelen en zich vaker ziek melden. Het wisselen van personeel in een bedrijf waar pesterijen en discriminatie plaatsvinden, ligt dan ook een stuk hoger. Laten we eerlijk zijn. Pesten doet afbreuk aan de teamsfeer en productiviteit. Teambuilding kan hiervoor behulpzaam zijn!

Wat kun toen tegen pesten en discriminatie op het werk?

Een positieve werkomgeving begint bij jezelf. Dus wat kun jij als HRM/leidinggevende doen tegen pesten en discriminatie op het werk?

  • Wees een vertrouwenspersoon: Wees zelf een persoon die te vertrouwen is. En persoon waar je collega’s zich fijn bij voelen. Daarnaast is het nodig om een (extern) vertrouwenspersoon aan te stellen. Je medewerkers te allen tijde de mogelijkheid bieden om in vertrouwen met iemand te praten.
  • Maak duidelijk dat pesten en discrimineren niet getolereerd wordt: Dat klinkt voor de hand liggend. Tuurlijk wordt dit niet getolereerd. Toch is het goed om te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is dat pesten niet getolereerd wordt. Bijvoorbeeld door een beleid op te stellen. Dit maakt het ook meteen makkelijker om de pester aan te spreken op zijn gedrag, of hulp in te schakelen.
  • Ga in gesprek: Wanneer je merkt dat er sprake is van pesterijen en discriminatie, zorg dan dat je in gesprek gaat met de betreffende medewerkers. Check gewoon even wat vaker ‘hoe heb jij dit ervaren’ of ‘wat bedoelde jij met…’. Puur om verbonden te zijn en te blijven.

Maar bovenal. Onderneem actie. Zijn er vermoedens van pesten of discrimineren, of zijn er al duidelijke meldingen? Doe er wat aan. Wij bieden jou en je medewerkers graag de handvatten om met de situatie om te gaan en toekomstige gevallen te voorkomen. We kunnen dit doen door coaching, gesprekstechnieken aanleren of trainingen op het gebied van grenzen aangeven en assertiviteit. Maar we passen altijd de manier van werken aan op jouw situatie. Wel zo fijn. Meer weten?

Wij werken hieraan mee

Guusje Snip | HR-adviseur

Oprecht, gelijkwaardig en krachtig door kwetsbaar te durven zijn. Dat is hoe ik Probaat zie.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Preventie

Een halfvolle batterij

Grenzen

Een grens is een afperking. Een afbakening van wat van jou en van de ander is, maar ook van wat je wel en niet accepteert. Maar waar ligt je grens eigenlijk en wat heb je te beschermen?

Preventie

Een halfvolle batterij

Teamoptimalisatie

Bij teamoptimalisatie gaan we voor een (nog) beter functionerend team. Dit is bevorderend voor de prestaties van de medewerker, team en gehele organisatie.

Curatie

Een lege batterij

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op de werkvloer komt helaas nog te vaak voor. Wat kun je als organisatie doen en wat als het kwaad al geschied is?

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.