Kennisartikel

Curatie

Het liefst wil je uitval binnen de organisatie voorkomen. Maar soms ontstaat er een situatie waarin je toch te maken krijgt met een medewerker die uitvalt om mentale redenen. Dit is voor niemand leuk. Wanneer je met uitval te maken krijgt wil je zo snel mogelijk handelen om eventuele (neven)schade beperkt te houden. Dat is waar curatie om de hoek komt kijken.

Wat is curatie?

De letterlijke betekenis van curatie is ‘genezing’. Curatie gaat over het behandelen van werknemers die kampen met ziekte of (psychische) problemen. Wanneer er sprake is van curatie, is een medewerker definitief uit de roulatie. Of het nu gaat om een conflict, ziekte of disfunctioneren maakt in de basis geen verschil. Het probleem moet ‘genezen’ worden. Neveneffecten beperken en zo snel mogelijk de positieve lijn weer vinden.

Curatie voorkomen

Als je online kijkt, komt je veel artikelen tegen over preventie en amplitie. Aan de gezondheid van medewerkers werken als er geen vuiltje aan de lucht is; dat is wat we willen.

Maar… soms ontkom je gewoon niet aan uitval en daarmee curatie. Bijvoorbeeld wanneer iemand in zijn/haar privéleven veel moeilijkheden heeft en tegelijkertijd een medewerker op het werk die overlijdt. De medewerker die het thuis al moeilijk heeft, trekt de stress en verdriet niet meer en valt uit. En tegelijkertijd kom je niet zomaar bij curatie terecht. Hier moet je goed je best voor doen.

Veelal zien werkgevers of leidinggevenden uitval wel aan komen, maar waren op dat moment niet in staat óf ontbrak het aan middelen of taal om dit te voorkomen. We geven regelmatig voorlichtingen voor werkgevers en leidinggevenden over het voorkomen van potentieel uitval. Uitval is dus niet altijd te voorkomen en tegelijkertijd is er heel veel wat je wél kan doen.

🎧 Luistertip

Wij hebben bij Probaat onze eigen podcast! Ben jij als werkgever/leidinggevende geïnteresseerd in het thema curatie? Dan kunnen we onze podcastaflevering over dit thema aanraden:

Wanneer kom je bij curatie terecht?

Wanneer je te maken krijgt met curatie is een medewerker volledig uit de roulatie. Hij/zij is dus niet meer in staat om te werken. Maar wat zijn dan redenen waardoor iemand mentaal uitvalt? Veelal valt de oorzaak onder psychosociale arbeidsbelasting. Ook wel PSA genoemd. PSA is al jaren het belangrijkste arbeidsrisico. In het kort vallen onder psychosociale arbeidsbelasting alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld pesten, agressie, discriminatie, of seksuele intimidatie, maar ook een hoge werkdruk. PSA is verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de totale werk gerelateerde ziektelast.

Wat moet ik als werkgever doen als een medewerker uitvalt?

Als een medewerker is uitgevallen, is het zaak om zo snel en adequaat mogelijk te handelen. Niet aanklooien, maar aan de slag gaan om medewerker zo goed en snel mogelijk terug te laten keren in werk. Want vergeet niet: werk is een medicijn

Richt direct hulp in op de gebieden waar dat nodig is. Betrek hier uiteraard de bedrijfsarts hierbij. Veelal helpt het de medewerker om erover te kunnen praten. Als jij als werkgever zo’n ‘praatpaal’ niet biedt, gaan ze die privé zoeken. Die tweede optie is veelal niet helpend, omdat de tips en adviezen vanuit de privé omgeving vaak niet constructief zijn. Zorg daarom dat je zelf een ‘praatpaal’ inricht waar de medewerker op zeer korte termijn terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld bij één van onze therapeuten of psycholoog. Het fijne is dat wij geen wachtlijsten hebben, waardoor je medewerker direct geholpen kan worden. Via de button hieronder wordt je direct verwezen naar onze contactpagina. Doe je ons een belletje of een mailtje? Dan komen we zo snel mogelijk bij je terug.

Uitval bij andere medewerkers voorkomen

Er is een medewerker uitgevallen. Nu is het van belang om extra zuinig te zijn op je andere medewerkers. Het kan niet zo zijn dat zij al het werk van de uitgevallen medewerker uit moeten voeren. Anders zit je binnen de kortste keren in dezelfde situatie met de andere medewerker.

Heb je een medewerker die is uitgevallen en ben je op zoek naar een betrouwbare partij zónder wachtlijsten voor een re-integratietraject? Wil je aan de slag met preventie in de organisatie zodat je hier niet terecht komt? Wij van Probaat zijn professionals in dit vakgebied. We hebben bijvoorbeeld drie hele gave preventieve programma’s ontwikkeld op basis van no-cure-no-pay. Zo kunnen jouw medewerkers aan de slag met hun skills in grenzen, prioriteiten of communicatie. Aantoonbaar geen vooruitgang? Dan krijg je je geïnvesteerde bedrag terug.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Aan
rader
tje

Preventie

Een halfvolle batterij

Programma Grenzen

Nee zeggen zonder schuldgevoel, maar wel in verbinding blijven? Het Programma Grenzen is precies wat voor jou.

Curatie

Een lege batterij

Re-integratie

Bij re-integratie richten we ons op het weer terug te keren naar het werk. Terugkeren na een periode van ziekte. Re-integratie kent een eerste- en tweede spoor.

Curatie

Een lege batterij

Burn-out.

Een burn-out is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Met zowel lichamelijke als geestelijke uitputting tot gevolg.

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.