Seksuele intimidatie

Een lege batterij

Intimiteit is een keuze. Toch?

Seksuele intimidatie bevatten opmerkingen, gebaren en handelingen die een seksueel karakter hebben en die de ander als ongewenst ervaart.

Intimidatie op de werkvloer komt nog te vaak voor. Dit kan zowel; verbaal, non-verbaal als lichamelijk zijn. Werkgevers zijn verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie zo veel mogelijk te voorkomen.

Zo’n 16% van de Nederlanders heeft te maken met seksuele intimidatie op het werk

Bron: FNV.nl

Het zal je niet ontgaan zijn dat seksuele intimidatie in het begin van 2022 veel in de media is geweest. Al in 2017 werd de hashtag #MeToo gestart voor mensen die slachtoffer zijn van deze vorm van intimidatie. De seksuele intimidaties in de mediawereld hebben voor veel onrust gezorgd. Ze hebben ook wat positiefs teweeggebracht. Sinds de grote media-aandacht wordt seksuele intimidatie meer dan ooit gemeld.

Wat kun je als werkgever tegen seksuele intimidatie doen?

“Je mag ook helemaal niks meer tegenwoordig!” Waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst is lastig de definiëren. Een hand op de schouder of een dubbelzinnige opmerking is voor de één onschuldig en wordt door een ander als vervelend of intimiderend ervaren.

Als collega of werkgever is het allerbelangrijkste om zelf de persoon te zijn die checkt wat jouw gedrag bij de ander oproept. Wat voor jou als vriendschappelijk of collegiaal kan zijn, kan voor de ander als ongewenst ervaren worden. Ga zelf hierin staan en toets af en toe bij de ander wat hij/zij ervaart bij jouw manier van reageren. Vraag desnoods of jullie hierin een afspraak kunnen maken. Wanneer één van beide iets als onprettig ervaart, hoe je dat bij elkaar meldt. Begin bij jezelf en toets het bij een ander. Zo kun je jezelf steeds in de spiegel aankijken.

Als werkgever is het je taak om een veilige werkplek te bieden. Vrij van bedreiging, intimidatie, pesterij en dwang. Biedt werknemers de gelegenheid om te spreken met een vertrouwenspersoon en laat werknemers duidelijk weten dat seksuele intimidatie onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd wordt. Daarnaast is het belangrijk om een protocol over gewenst en ongewenst gedrag te ontwikkelen, voor het geval dat er ondanks de preventieve maatregelen toch incidenten plaatsvinden.

Wegwijzer seksuele intimidatie

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele Intimidatie ontwikkeld. Een wegwijzer die je als betrokkene, maar ook als organisatie verder kan helpen. Op pagina 5 t/m 9 staan signalen en casuïstiek vermeld om het beeld bij seksuele intimidatie helder te krijgen.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij kunnen iedere betrokkene begeleiden om met dit leed om te gaan. Ook beseffen wij dat we dit op individueel niveau niet altijd volledig gaan oplossen binnen de organisatie. In overleg met jullie (als) organisatie kunnen we op groepsniveau bewustwording vergroten. We zullen kennis vergroten en handvatten bieden om erger te voorkomen.

Wij werken hieraan mee

Rob Brunekreeft | Bestuurder Scholengroep Perspectief

Probaat helpt door er te zijn voor mens en organisatie: luisterend, ondersteunend en verbindend ten behoeve van werkgeluk in brede zin.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Preventie

Een halfvolle batterij

Grenzen

Een grens is een afperking. Een afbakening van wat van jou en van de ander is, maar ook van wat je wel en niet accepteert. Maar waar ligt je grens eigenlijk en wat heb je te beschermen?

Preventie

Een halfvolle batterij

Teamoptimalisatie

Bij teamoptimalisatie gaan we voor een (nog) beter functionerend team. Dit is bevorderend voor de prestaties van de medewerker, team en gehele organisatie.

Curatie

Een lege batterij

Pesten en Discriminatie

Onder pesten wordt het gedrag verstaan dat vernederend, vijandig of intimiderend wordt ervaren door een persoon.

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.