Teamoptimalisatie

Een halfvolle batterij

Dag achterklap. Hallo verbinding.

Bij teamoptimalisatie gaan we voor een (nog) beter functionerend team. Dit is bevorderend voor de prestaties, het team, de organisatie en de betrokken individuen.

Wanneer je in een bakkerij staat, ben je niet ineens de bakker. Zo werkt het ook met een team. Samen met elkaar in een gebouw zitten, maakt je nog geen team. Een team wat goed op elkaar ingespeeld is, kunnen net dat stapje verder brengen in prestaties, maar ook de ervaring van werkgeluk. Wat ook weer positieve gevolgen met zich meebrengt…

Wat is het belang van een team?

Het is vervelend als er binnen de organisatie niet écht een team staat. Wanneer roddel en achterklap de boventoon voeren. We zeggen dat we het goed hebben, maar eigenlijk praten we niet echt meer met elkaar. Misschien omdat er ooit iets gebeurd is, of er juist een gebruik aan iets is geweest. Een goede samenwerking is van doorslaggevend belang voor het succes van het team en daarmee de organisatie in het geheel. Een succesvol team bestaat uit mensen die samen de boel voor elkaar boksen. Een vriendenteam die elkaar bemoedigt, corrigeert, stimuleert en afremt. Maar ook elkaar spaart indien nodig. Samen sta je altijd sterker dan alleen.

Wat maakt een team goed en effectief?
  • Psychologische veiligheid: Durf jij en durven anderen afwijkende dingen te doen en af te wijken? Domme vragen te stellen? Indien hier ruimte voor is, kunnen nieuwe dingen geboren worden.
  • Op elkaar rekenen: Leveren collega’s goed en op tijd hun werk?
  • Structuur en helderheid: zijn doelen, taken en actieplannen bekend? 
  • Betekenis: werken we aan iets dat we persoonlijk belangrijk vinden?
  • Impact: geloven we dat ons werk invloed heeft en merken anderen mijn bijdrage?

Het geheel is meer dan de som der delen

Hoe kan Probaat helpen?

Iedere organisatie wil natuurlijk werken met de meest effectieve teams, maar die ontstaan niet vanzelf. Ze komen niet uit de lucht vallen. Wanneer er de wens is om de onderlinge band te versterken en het team weer een écht team te maken, kunnen we helpen. We kunnen bijvoorbeeld langs komen en gaan het (groeps)gesprek aan. Waar wringt het eigenlijk? We laten iedereen aan het woord en faciliteren waar nodig. Zonder oordeel.

Wij werken hieraan mee

Rob Brunekreeft | Bestuurder Scholengroep Perspectief

Probaat helpt door er te zijn voor mens en organisatie: luisterend, ondersteunend en verbindend ten behoeve van werkgeluk in brede zin.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Aan
rader
tje

Preventie

Een halfvolle batterij

Programma Communicatie.

Niet achteraf bedenken wat je had willen zeggen, maar op dát moment je woordje kunnen doen? Leer het in het Programma Communicatie.

Preventie

Een halfvolle batterij

Emotionele besmetting

Bij emotionele besmetting hebben we de neiging om de emoties van anderen over te nemen. We worden de hele dag beïnvloed door emoties.

Curatie

Een lege batterij

Pesten en Discriminatie

Onder pesten wordt het gedrag verstaan dat vernederend, vijandig of intimiderend wordt ervaren door een persoon.

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.