Kennisartikel

Preventief spreekuur voor werknemers

Een preventief spreekuur voor werknemers is bedoeld voor vragen over hun gezondheid in relatie tot werk. Iedere werknemer heeft het recht op dit preventief spreekuur. Ook als er (nog) geen sprake is van verzuim of klachten. Het is een mooie en nuttige manier om verzuim in de organisatie te voorkomen.

Wat is een preventief spreekuur?

Iedere medewerker moet de mogelijkheid hebben om de bedrijfsarts te bezoeken, ook zonder dat de werkgever/leidinggevende het hoeft te weten. Dit is in de nieuwe Arbowet vastgelegd. Het doel van het preventief spreekuur is om klachten en verzuim bij de medewerker te voorkomen (preventie). Daarom is het belangrijk dat u uw medewerkers laat weten dat dit spreekuur bestaat en dat dit voor hen zonder kosten kan worden bezocht.

Een preventief spreekuur faciliteren

De Arbowet schrijft voor dat je er als werkgever voor moet zorgen dat je medewerker de bedrijfsarts kan bezoeken. Dit geldt voor iedere medewerker. Ook wanneer werknemers (nog) niet verzuimen of (nog) geen klachten hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze plek voor werknemers te faciliteren en ze hierover te informeren. Dit preventieve spreekuur kun je regelen via een arbodienst, verzuimdienst of via ons. Probaat.

Preventief spreekuur via een verzuimdienst of arbodienst

Hoe je het preventieve spreekuur voor je werknemers regelt, maakt niet uit. De meeste organisaties hebben een contract bij een arbodienst. Zo’n arbodienst ondersteunt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van verzuimbeleid en arbeidsomstandigheden. Een arbodienst neemt vaak ook taken over van de werkgever omtrent re-integratie en verzuim. Zij sturen je medewerker dan weer door naar een bedrijfsarts voor het preventieve spreekuur. Deze bedrijfsarts stuurt de medewerker door naar een arbeidspsycholoog of therapeut indien nodig.

Dit is de realiteit

Hoewel je normaal gesproken via de arbodienst bij een bedrijfsarts terecht komt, is dit vanwege het schrijnende tekort aan bedrijfsartsen vaak niet meer het geval. Veelal heb je met een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er) te maken.

Wij als Probaat zijn geen arbodienst en hebben geen bedrijfsarts in dienst. Maar we zijn wel een organisatie vol expertise én we hebben onze eigen POB’er in huis. Dit maakt dat wij een uitstekend alternatief zijn op de, veelal vanuit verzuim handelende, arbodiensten.

Waarom het preventieve spreekuur bij Probaat?

De essentie van Probaat is werkgeluk door eenvoud. Geen moeilijke doorverwijzingen, maar doorpakken vanuit een flinke dosis expertise. Doordat wij behalve een POB’er ook een arbeidspsycholoog en diverse therapeuten in huis hebben, kunnen wij bijna altijd de benodigde zorg binnen de muren van Probaat uitzetten.

Bij Probaat hebben we een alternatief op het preventief spreekuur waarbij we in overleg met de medewerker de leidinggevende/werkgever direct kunnen laten aanhaken om eventuele ruis direct weg te nemen. Zo blijf jij als directeur betrokken bij je medewerkers, behoud je grip én zorg je goed voor je mensen door met het prettigste expertisecentrum voor werkgeluk in Groningen en omstreken te werken! 

Wat wij voor je doen:
  • We faciliteren een preventief spreekuur met onze coach/therapeut voor je werknemers. 
  • We zijn een klankbord voor jou als werkgever, zodat je strategisch kunt sparren over board issues, personeelsontwikkeling en organisatiestructuren. 
  • We ontzorgen je helemaal op het gebied van mentale gezondheid op de werkvloer en zorgen dat je medewerkers gelukkig zijn én blijven.
  • Wij verklaren je mensen niet ziek of gezond. Wij laten ze gezond leven & werken.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Amplitie

Een volle batterij

Leiderschap

Leidinggeven is het geven van sturing aan een team zonder daarbij de organisatie en jezelf uit het oog te verliezen. Samen staan voor het realiseren van een gezamenlijk doel.

Curatie

Een lege batterij

Grip op verzuim

Is jullie ziekteverzuim 5% of hoger? Dit hoeft helemaal niet zo te zijn! Veel organisaties kunnen al gauw tonnen tot miljoenen besparen door grip te krijgen op verzuim. De oplossing is eenvoudig én toch ook lastig…

Preventie

Een halfvolle batterij

Grenzen

Een grens is een afperking. Een afbakening van wat van jou en van de ander is, maar ook van wat je wel en niet accepteert. Maar waar ligt je grens eigenlijk en wat heb je te beschermen?

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.