Leiderschap

Een volle batterij

Leidinggeven en -nemen

Leidinggeven is het geven van sturing aan een team zonder daarbij de organisatie en jezelf uit het oog te verliezen. Dit noemen we ook wel leiderschap.

De ene medewerker is de andere niet; ze verschillen in competentie en motivatie. Dit geldt ook voor organisaties en de werkzaamheden die daar spelen. Deze factoren zijn van invloed op de manier waarop leiding gegeven wordt. Maar ook is de ene leidinggevende de andere niet. Leiderschap is allang niet meer het traditionele ‘baas’ zijn. Maar wat is het wel? 

Wat leiderschap inhoudt

Een goede leider werkt aan het gemeenschappelijke doel én heeft oog voor de behoeften en belangen van het team vol met individuen. Leiders versterken motivatie, betrokkenheid en de prestaties van de organisatie en haar medewerkers. Leiderschap gaat daarentegen niet alleen over hoge prestaties en motivatie. Ook het waken over het werkgeluk behoort bij een leider. Door je als leider te focussen op het versterken van het werkgeluk, ontstaat er een gezonde werkcultuur. Een gezonde werkcultuur zorgt voor tevreden werknemers en een reducering in de mentale uitval. Daarnaast is het belangrijk om te noemen dat werknemers leiders nodig hebben als schild voor kritiek of hun falen naar buiten toe. Een leider die daarmee een cultuur creëert van het mogen falen. Tegelijkertijd is een leider ook degene die naast aanmoedigen ook corrigeert. “Praise in public, and correct in private”.

Leiderschap is een groepsproces

Leiderschap gaat over de relatie tussen de leider en het team. Er bestaat niet één werkwijze voor leidinggevenden die op ieder team werkt. Leiderschap als groepsproces begint bij het leiderschapsgedrag. 

In veel teams is te zien dat het formele leiderschap gehanteerd wordt. De leider is dan primair verantwoordelijk voor het formuleren van organisatiedoelen en de manier waarop deze doelen gerealiseerd worden. Deze leiderschapsstijl is in sommige gevallen zeer passend. Bijvoorbeeld wanneer er urgentie is en veel onduidelijkheden binnen de organisatie. Deze vorm van leiderschap kan echter ook de focus op het eigen belang stimuleren en is dus niet in elk team passend. Wat in ieder geval belangrijk is, is het betrekken van de medewerkers. Laat ze zien en weten dat ze gehoord worden.Betrokken medewerkers zijn veelal productiever, resultaatgericht en gelukkig in hun werk. Dit gaat echter niet vanzelf en vergt een persoonlijk leiderschap van zowel teamleden als teamleider. Probaat helpt hier graag bij en staat complete teams bij in het versterken van het (persoonlijk)leiderschap.

Podcastserie leiderschap

Leiderschap is een onderwerp waar we niet over uitgepraat raken. Hierom hebben we een podcastserie opgenomen over leiderschap.  Speel ze af op een vrij moment of gewoon onderweg naar je werk!

Wij werken hieraan mee

Petra van der Meulen | Directeur Servicebureau Adenium

Voor Adenium is Probaat sterk in maatwerk; zo wordt optimale ondersteuning en begeleiding geboden.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Preventie

Een halfvolle batterij

Teamoptimalisatie

Bij teamoptimalisatie gaan we voor een (nog) beter functionerend team. Dit is bevorderend voor de prestaties van de medewerker, team en gehele organisatie.

Preventie

Een halfvolle batterij

Verzuim voorkomen

Bij verzuim verschijnt een medewerker niet op het werk. De redenen hiervoor kunnen breder zijn dan enkel een ziekmelding. Verzuim kan zowel kort als lang zijn. 

Amplitie

Een volle batterij

Teambuilding

Teambuilding heeft als doel om van een groep mensen een hecht team te maken. Dit door gezamenlijke toffe en zinvolle activiteiten in te richten. 

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.