Kennisartikel

Deugdenthiek

Wat is deugdenethiek? Een deugd is kortgezegd ‘goed gedrag’. Het is de combinatie van een vaardigheid met moraliteit. Bijvoorbeeld: ik vind het belangrijk om niet te roddelen, dus daarom probeer ik dat. Een deugd maak je eigen door vallen en opstaan en door steeds bewust weer het goede te kiezen.

Dit is deugdenethiek

Deugdenethiek is een kritische en wetenschappelijke benadering die de nadrukt legt op de ontwikkeling van deugden of karaktereigenschappen als de kern voor moreel gedrag. Zo’n kritische en wetenschappelijke benadering noemen we ‘ethisch’. In tegenstelling tot andere ethische theorieën, die zich richten op specifieke regels of resultaat, draait het bij deugdenethiek om het ontwikkelen van goede eigenschappen.

Het idee van de deugdethiek is dat wanneer je als individu dit soort ‘deugdzame’ eigenschappen ontwikkelt, je van nature geneigd bent om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen. Ons doel is dat mensen geluk ervaren in leven en werken. Door oog te hebben voor elkaar en voor dat wat goed is, wordt het voor iedereen beter. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben én dus ook elkaar soms aan te spreken.

Deugdenethiek op het werk

Deugden vervullen een hele mooie rol in de professionele omgeving. Het zorgt voor een organisatiecultuur waarin medewerkers niet alleen beoordeeld worden op hun prestaties, maar ook op hun karakter en ethisch gedrag. Het cultiveren van deugden draagt bij aan een gezonde werkcultuur waarin de medewerkers om zien naar elkaar. Hier zijn enkele deugden die heel relevant kunnen zijn op de werkvloer:

  • Eerlijkheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Rechtvaardigheid
  • Samenwerking

Als leidinggevenden in de organisatie is het belangrijk om de focus te leggen op één of twee deugd(en) die voor jullie organisatie en werk belangrijk zijn. In de organisatie gaan jullie actief aan de slag om deze deugden te cultiveren. Hoe bevorder je deugdenethiek als leidinggevende?

Deugdenethiek bevorderen als leidinggevende

Om deugdenethiek op het werk te bevorderen, moeten leidinggevenden een actieve rol spelen. Net zoals iedere andere beslissing die er op team- of organisatieniveau genomen wordt. Hier zijn enkele praktische stappen die je als leidinggevende kan nemen:

  • Jij bent het voorbeeld

Door niet alleen over deugden te praten, maar ook te laten zien hoe deugden in de praktijk kunnen worden toegepast, geef je zelf het goede voorbeeld. Als bijvoorbeeld eerlijkheid een deugd is die jullie willen benadrukken, zorg dan dat je zelf ook eerlijk communiceert en open bent over besluitvormingsprocessen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

  • Training

Faciliteer in samenwerking met Probaat een training om deugden binnen de organisatie inzichtelijk te maken én te kiezen. Een vervolg hierop zou kunnen zijn dat jullie een training faciliteren in de deugd die jullie als belangrijk hebben bepaald. Is dit bijvoorbeeld communicatie? Overweeg dan eens het programma communicatie van Probaat. Dit is ons preventieve no-cure-no-pay programma en is te volgen met het hele team! Met een tijdsinvestering van 9 uur over een periode van 2 maanden wordt jouw team een kei in communicatie. Is er aantoonbaar geen vooruitgang? Dan krijg je het aankoopbedrag terug.

  • Benoemen

Vaak reageer en handel je op een situatie vanuit een bepaalde deugd. Veelal onbewust. Alleen het benoemen maakt het voor jezelf en je collega’s een actief thema.

  • Actieve betrokkenheid

Door actief te laten zien dat je begaan bent met het welzijn van je team en de organisatie, bevorder je een sfeer van vertrouwen en respect. Sta open voor feedback en pas het beleid aan om jullie ethische normen te handhaven.

Deugdenethiek: een duurzaam kader voor leiderschap

Deugdenethiek draagt bij aan amplitie binnen de organisatie. Een leidinggevende is veel beter in staat om het team te inspireren en enthousiasmeren als hij de medewerkers inzet op basis van hun kernkwaliteiten en dus deugden. 

Door te investeren in de ontwikkelingen van deugdzame eigenschappen bij medewerkers en leidinggevenden, creëer je niet alleen een ethische werkomgeving voor nu, maar leg je ook een stevig fundament voor duurzaam succes en welzijn.

Waar moet je nu beginnen met het toepassen van deugdenethiek en welke deugden zijn voor jullie organisatie belangrijk? Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te sparren.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Amplitie

Een volle batterij

Deugdenethiek

Deugden zijn goede karaktereigenschappen zoals eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het karakter van een persoon en daarbij behorende ‘deugden’ staan hierbij centraal.

Aan
rader
tje

Preventie

Een halfvolle batterij

Programma Communicatie.

Niet achteraf bedenken wat je had willen zeggen, maar op dát moment je woordje kunnen doen? Leer het in het Programma Communicatie.

Preventie

Een halfvolle batterij

Teamoptimalisatie

Bij teamoptimalisatie gaan we voor een (nog) beter functionerend team. Dit is bevorderend voor de prestaties van de medewerker, team en gehele organisatie.

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.