Jobcarving

Een volle batterij

Op maat zit beter.

Een functie binnen de organisatie aanpassen zodat de medewerker met een beperking ook (weer) kan werken. Dit noemen we jobcarving. Samen bouwen aan werkgeluk voor iedereen.

Dat iemand een arbeidsbeperking heeft, hoeft niet te betekenen dat hij of zij weinig kan. In de praktijk blijkt vaak dat ze een groot aantal taken wél kunnen en enkele deeltaken niet. Na een herverdeling van taken kan werken ook voor deze medewerker gewoon weer. Een nieuwe vacature maken is dus niet nodig, een herverdeling van taken kan al de oplossing zijn. Jobcarving wordt ook gebruikt om tekorten aan geschikt personeel voor bepaalde functies op te lossen. Een probleem waar vele organisaties op dit moment mee te maken hebben.

Jobcarving gaat meestal uit van een bestaande functie en een specifieke (potentiële) werknemer. Deze medewerker heeft een arbeidshandicap en is hierdoor niet in staat om alle taken die bij de functie horen zelfstandig uit te voeren. Maar misschien wel voor een groot deel. Die enkele taken kunnen door een herschikking door anderen binnen de organisatie worden gedaan. Op basis van de competenties van de werknemer met een arbeidshandicap, kan zo een bestaande functie ‘gecarved’ (bijgeschaafd) zodat deze wel past.

Voordelen van jobcarving
  • Gespecialiseerde medewerkers kunnen zich focussen op voor hen essentiële taken. Dit leidt tot een hogere efficiëntie omdat ze niet meer verantwoordelijk zijn voor de bijzaken.
  • Door het aannemen van mensen met een beperking, werk je mee aan Sustainable Development Goals (SDG), Doel 8. Eerlijk werk en economische groei. Door jobcarving creëer je werkgelegenheid voor een groep werkgierige en getalenteerde mensen die vaak buiten de boot vallen. 
  • Medewerkers die verder van de arbeidsmarkt staan, kunnen prima meedoen en productief zijn. Er is alleen iets bij nodig zoals goede begeleiding. Voor het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking is subsidie beschikbaar gesteld. Dit resulteert in lagere personeelskosten zonder in te hoeven leveren op kwaliteit.
Aan de slag

Meer weten over jobcarving of heb je een medewerker waarbij een arbeidshandicap speelt? Wil je je inzetten voor een arbeidsmarkt waar iedereen kan participeren? We werken samen met Ervaar Werk, waarin zij de werkfit bekijken en wij de begeleiding van medewerker en leidinggevenden faciliteren.

Wij werken hieraan mee

Gerben Mook | Vennoot ErvaarWerk

Probaat als partner! Op een laagdrempelige manier aan de slag met preventie, pragmatische aanpak en ruimte voor maatwerk. De periodieke podcast van probaat is een aanrader! Geeft inzicht en inspiratie voor onze dagelijkse praktijk.

Bekijk hier gerelateerd aanbod

Amplitie

Een volle batterij

Positiviteit

‘Aandacht voor de goede dingen’. Dat is positiviteit in een notendop. Geef aandacht aan de goede dingen in het leven en werken en wees het zonnetje in jouw omgeving.

Curatie

Een lege batterij

Re-integratie

Bij re-integratie richten we ons op het weer terug te keren naar het werk. Terugkeren na een periode van ziekte. Re-integratie kent een eerste- en tweede spoor.

Amplitie

Een volle batterij

Jobcrafting

Als je met plezier werkt bij de huidige organisatie, maar bepaalde elementen kosten je teveel, dan kun je hier in overleg aan gaan sleutelen. Dit noemen we jobcrafting.

×

Gratis e-book

e-book: De kracht van emotionele besmetting op een tablet

Download gratis het e-book over emotionele besmetting.